Ngày Lễ Quốc Tế

Ngày 20/12 (DL) Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại – International Human Solidarity Day

Đại hội đồng, trên 22 Tháng 12 năm 2005, theo Nghị quyết 60/209 đoàn kết được xác định là một trong những giá trị căn bản và phổ quát mà nên nền tảng cho mối quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỷ hai mươi đầu tiên, và trong đó liên quan đã quyết

Ngày 11/12 (DL) Ngày Núi Quốc tế – International Mountain Day

“Ngày Mountain” đề cập đến ba sự kiện khác nhau và không liên quan: (1) Ngày Mountain, một lễ kỷ niệm sinh viên ở một số trường đại học ở Hoa Kỳ trong đó các lớp học bị hủy bỏ mà không cần thông báo trước, và người đứng đầu cơ quan sinh lên núi

Ngày 19/12 (DL) Ngày Quốc tế Hợp tác Nam-Nam – United Nations Day for South-South Cooperation

Hợp tác Nam-Nam là một thuật ngữ lịch sử được sử dụng bởi các viện nghiên cứu và hoạch định chính sách để mô tả việc trao đổi các nguồn lực, công nghệ, và kiến thức giữa các nước đang phát triển , cũng được biết đến như các quốc gia của Nam toàn cầu

Ngày 10/12 (DL) Ngày Nhân quyền – Human Rights Day

Ngày Nhân Quyền được tổ chức hàng năm trên toàn thế giới vào ngày 10 tháng Mười Hai. Ngày được chọn để vinh danh các Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ‘s thông qua và công bố, vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, các Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR), những sự phát

Ngày 07/12 (DL) Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế – International Civil Aviation Day

Năm 1996, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng ngày 07 tháng mười hai đã được các ngày Hàng không dân dụng quốc tế [1] Những ngày đã được tổ chức bởi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế kể từ 07 tháng 12 1994, kỷ niệm 50 năm ngày ký kết

Ngày 29/11 (DL) Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine – International Day of Solidarity with the Palestinian People

Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine là một chấp hành UN-tổ chức . Sự kiện được tổ chức tại Vương quốc trụ sở chính tại New York , [1] cũng như tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva [2] và Vienna . [3] [4] Nó thường được tổ chức vào ngày

Ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 10 (DL) – Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân giao thông đường bộ – World Day of Remembrance for Road Traffic Victims

Ngày Thế giới tưởng niệm cho các nạn nhân giao thông đường bộ diễn ra vào ngày chủ nhật thứ ba trong tháng mười hàng năm là sự thừa nhận thích hợp của các nạn nhân của tai nạn giao thông đường bộ và gia đình của họ. Nó được bắt đầu bởi các tổ