Ngày 04/06 (DL) Ngày Quốc tế của trẻ em vô tội và là nạn nhân bị xâm lược (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

https://specialforworld.files.wordpress.com/2012/06/innocent-children-victims-1.jpg

Ngày quốc tế nạn nhân trẻ em vô tội xâm lược là một chấp hành Hiệp Quốc mỗi ngày 04 tháng 6. Nó được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1982.

Nguyên tập trung vào nạn nhân của Chiến tranh Liban năm 1982 , mục đích của nó mở rộng để “ghi nhận những nỗi đau của trẻ em trên toàn thế giới là nạn nhân của lạm dụng về thể chất, tinh thần và tình cảm. Đây là ngày khẳng định cam kết của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ các quyền của trẻ em.”

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc E-08/07. Ngày quốc tế nạn nhân trẻ em vô tội xâm lược

Đại hội đồng, sau khi xem xét các câu hỏi của Palestine tại tiếp tục của phiên họp đặc biệt khẩn cấp thứ bảy , “kinh hoàng tại một số lượng lớn các trẻ em Palestine và Lebanon vô tội nạn nhân của hành vi xâm lược của Israel” đã quyết định để kỷ niệm ngày 04 tháng 6 hàng năm là Ngày Quốc tế Nạn nhân trẻ em vô tội xâm lược. 31 cuộc họp toàn thể 19 tháng 8 năm 1982 [2]

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>