Ngày 05/06 (DL) Ngày Môi trường Thế giới – World Environment Day

(tiếng Anh: – viết tắt: WED) được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 5 tháng 6 từ năm 1972 và giao cho Chương trình Môi trường (UNEP) của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Nairobi, Kenya tổ chức kỷ niệm sự kiện này [1]./images/post/2015/03/21/03//world-environment-day-wallpaper-5.jpg

Ngày 5 tháng 6 năm 1972, nhân Hội nghị tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định ngày này là Ngày . Từ đó, hơn 150 quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng tham gia vào ngày kỷ niệm này. Cách hoạt động hưởng ứng thường được tổ chức trong tuần lễ quanh ngày 5 tháng 6 hàng năm.

Các thành phố đăng cai tổ chức các hoạt động quốc tế nhân Ngày Môi trường Thế giới [2]:

Năm Chủ đề Nơi tổ chức chính
1974 Only one Earth Spokane, Hoa Kỳ
1975 Human Settlements
1976 Water: Vital Resource for Life
1977 Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradation
1978 Development Without Destruction
1979 Only One Future for Our Children – Development Without Destruction
1980 A New Challenge for the New Decade: Development Without Destruction
1981 Ground Water; Toxic Chemicals in Human Food Chains
1982 Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)
1983 Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy
1984 Desertification
1985 Youth: Population and the Environment
1986 A Tree for Peace
1987 Environment and Shelter: More Than A Roof Nairobi, Kenya
1988 When People Put the Environment First, Development Will Last Bangkok, Thái Lan
1989 Global Warming; Global Warning Brussels, Bỉ
1990 Children and the Environment Mexico City, Mexico
1991 Climate Change. Need for Global Partnership Stockholm, Thụy Điển
1992 Only One Earth, Care and Share Rio de Janeiro, Ba Tây
1993 Poverty and the Environment – Breaking the Vicious Circle Beijing, CHND Trung Hoa
1994 One Earth One Family Luân Đôn, Vương quốc Anh
1995 We the Peoples: United for the Global Environment Pretoria, Nam Phi
1996 Our Earth, Our Habitat, Our Home Istanbul, Thổ
1997 For Life on Earth Seoul, Hàn Quốc
1998 For Life on Earth – Save Our Seas Moskva, Nga
1999 Our Earth – Our Future – Just Save It! Tokyo, Nhật
2000 The Environment Millennium – Time to Act Adelaide, Úc
2001 Connect with the World Wide Web of Life Torino, Ý and La Habana, Cuba
2002 Give Earth a Chance Shenzhen, CHND Trung Hoa
2003 Water – Two Billion People are Dying for It! Beirut, Liban
2004 Wanted! Seas and Oceans – Dead or Alive? Barcelona, Tây Ban Nha
2005 Green Cities – Plan for the Planet! San Francisco, Hoa Kỳ
2006 Deserts and Desertification – Don’t Desert Drylands! Algiers, Algérie
2007 Melting Ice – a Hot Topic? Tromsø, Na Uy
2008 Kick The Habit – Towards A Low Carbon Economy Wellington, Tân Tây Lan
2009 Your Planet Needs You – UNite to Combat Climate Change Mexico City, Mexico
2010 Many Species. One Planet. One Future Pittsburgh, Hoa Kỳ
2011 Forests: Nature at your Service New Delhi, Ấn Độ
2012 Green Economy: Does it include you? Rio de Janeiro, Brasil
2013 Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm Ulaanbaatar, Mông Cổ

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>