Ngày 06/07 (DL) Ngày Hôn thế giới – “World Kiss Day”

/images/post/2015/03/21/03//world_kiss_day_by_edwardsuoh13-d6c93oa.jpg06 Tháng Bảy năm 2015 là International Kissing Day hay World Nụ hôn ngày. Ý tưởng đằng sau những ngày hôn quốc tế là nhiều người có thể đã quên những thú vui đơn giản kết hợp với hôn vì hôn nhân, như trái ngược với hình thức hôn xã hội thuần tuý hoặc khúc dạo đầu cho các hoạt động khác. Kissing có thể là một kinh nghiệm thú vị trong và của chính nó. Nó là một biểu thức và kinh nghiệm của sự thân mật. Ngày hôn quốc tế không được như thương mại hóa như Ngày Valentine .

Một nụ hôn là hành vi ép đôi môi của một người đối với môi hoặc các bộ phận khác trên cơ thể của người khác. Ý nghĩa văn hóa của hôn rất khác nhau. Một nụ hôn có thể được sử dụng để thể hiện tình cảm của tình yêu, niềm đam mê, tình cảm, sự tôn trọng, chúc mừng, tình bạn, và may mắn, trong số rất nhiều người khác. Từ từ Old English cyssan “hôn”, lần lượt từ COSS “một nụ hôn”. Các hành động của hôn đã trở thành một biểu hiện phổ biến của tình cảm trong nhiều nền văn hóa trên toàn thế giới.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>