Ngày 09/08 (DL) Ngày Quốc tế của người thổ dân thế giới (International Day of the World’s Indigenous People)

/images/post/2015/03/21/03//Unpfii_logo170obx.gif

Ngày Quốc tế người dân tộc thiểu của thế giới đang quan sát trên 09 Tháng tám mỗi năm để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người dân bản địa trên thế giới . Sự kiện này cũng công nhận những thành tựu và đóng góp của người dân bản địa làm để cải thiện các vấn đề thế giới như bảo vệ môi trường . Nó lần đầu tiên được phát âm bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Mười Hai năm 1994, đánh dấu ngày của cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác LHQ về bản xứ quần của Tiểu ban về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền , vào năm 1982.

Lịch sử

Ngày Quốc tế người dân tộc thiểu của thế giới lần đầu tiên được phát âm là do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Mười Hai năm 1994, được tổ chức hàng năm trong suốt thập kỷ quốc tế đầu tiên của người dân bản địa của thế giới (1995-2004). Năm 2004, Đại hội đã công bố một thập kỷ Second International, 2005-2015, với chủ đề “Một thập kỷ hành động và Dignity”. [1] Những người từ các quốc gia khác nhau đều được khuyến khích tham gia vào các quan sát ngày để truyền bá thông điệp của Liên hợp quốc về người dân bản địa. Các hoạt động có thể bao gồm các diễn đàn giáo dục và các hoạt động trong lớp học để đạt được một sự đánh giá cao và một sự hiểu biết tốt hơn về các dân tộc bản địa. [2]

Theo quyết 49/214 của 23 tháng mười hai năm 1994, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định rằng Ngày Quốc tế của người dân bản địa của thế giới sẽ được quan sát thấy trên ngày 09 tháng 8 hàng năm trong Thập kỷ quốc tế của người dân bản địa của thế giới. Ngày đánh dấu một ngày của cuộc họp đầu tiên, vào năm 1982, các nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về quần thể bản địa của các tiểu ban về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. [3]

Các ký hiệu

Tác phẩm của Rebang Dewan, một Chakma cậu bé từ Bangladesh , đã được lựa chọn như nhận diện hình ảnh của các diễn đàn thường trực của Liên Hiệp Quốc về vấn đề bản địa . Nó cũng đã được nhìn thấy trên các tài liệu để quảng bá cho Ngày Quốc tế người dân tộc thiểu của thế giới. Nó có hai tai của lá màu xanh lá cây đối diện nhau và ôm một quả địa cầu giống như hành tinh trái đất. Trong thế giới là một hình ảnh của một cái bắt tay (hai tay khác nhau) ở giữa và ở trên những cái bắt tay là một nền phong cảnh. Những cái bắt tay và những nền cảnh quan được bao bọc bởi màu xanh ở trên cùng và dưới cùng trong thế giới. [2]

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>