Ngày 12/08 (DL) Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên – International Youth Day

Ngày thanh niên quốc tế (IYD) là một ngày nhận thức được chỉ định bởi Liên Hiệp Quốc . Mục đích của ngày là phải chú ý tới một tập hợp các vấn đề văn hóa và pháp lý xung quanh trẻ . Các IYD đầu tiên được quan sát thấy trên 12 tháng Tám , 2000.

/images/post/2015/03/21/03//Screen_Shot_2013_03_19_at_16.20.10.jpg

Ngày thanh niên quốc tế được quan sát hàng năm vào ngày 12 tháng Tám. Nó có nghĩa là một cơ hội cho các chính phủ và những người khác để thu hút sự chú ý đến các vấn đề giới trẻ trên toàn thế giới. Trong IYD, các buổi hòa nhạc, hội thảo, sự kiện văn hóa, và các cuộc họp liên quan đến quan chức chính phủ quốc gia và địa phương và các tổ chức thanh niên diễn ra trên toàn thế giới.

IYD được chỉ định bởi Liên Hiệp Quốc vào năm 1999 với việc thông qua Nghị quyết 54/120 . [1]

Slogan Ngày Thanh niên quốc tế cho năm 2014 là thanh niên và Sức khỏe Tâm thần

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>