Ngày 16/09 (DL) Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

/images/post/2015/03/21/03//Ozone_over_southern_hemisphere_Sep11_1957-2001.gif

16 tháng 9 đã được chỉ định bởi các Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là Ngày Quốc tế về Bảo tồn Ozone Layer.

Định này được thực hiện vào ngày 19 tháng 12 năm 1994, nhân kỷ niệm ngày này, vào năm 1987, trên đó các quốc gia ký kết Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>