Ngày 16/11 (DL) Ngày Khoan dung Quốc tế – International Day of Tolerance

Ngày Quốc tế Khoan dung là một chấp hàng năm công bố của UNESCO vào năm 1995 để tạo ra nhận thức của công chúng về sự nguy hiểm của không dung nạp . Nó được quan sát vào ngày 16 tháng Mười Một. Toàn bộ văn bản của Tuyên bố về các nguyên tắc về Dung sai [1] được bao gồm bên dưới.

https://janemcmaster.files.wordpress.com/2011/11/tolerance_coexist.jpg

Tuyên bố nguyên tắc trên Tolerance

Lời nói đầu

Mang trong tâm trí rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc tuyên bố: “Chúng tôi, những người của Liên Hợp Quốc xác định để lưu các thế hệ mai sau khỏi tai họa của chiến tranh, … để tái khẳng định niềm tin vào quyền con người cơ bản, vào phẩm giá và giá trị của con người … và cho những mục đích để thực hành lòng khoan dung và chung sống hòa bình với nhau như láng giềng tốt “,
Nhắc lại rằng Lời mở đầu của Hiến pháp của UNESCO, thông qua ngày 16 tháng 11 năm 1945, tuyên bố rằng “hòa bình, nếu nó không phải là thất bại, phải được thành lập trên tinh thần đoàn kết hữu trí tuệ và đạo đức của nhân loại ‘,
Nhắc lại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã khẳng định rằng “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo” (Điều 18), “các ý kiến ​​và biểu hiện” (Điều 19), và giáo dục đó là cần thúc đẩy sự hiểu biết, khoan dung và tình hữu nghị giữa các dân tộc, chủng tộc hay tôn giáo nhóm “(Điều 26),
Ghi nhận văn kiện quốc tế có liên quan bao gồm:
 • các Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị ,
 • các Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa ,
 • các Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc ,
 • các Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt các tội phạm diệt chủng ,
 • các Công ước về quyền trẻ em ,
 • các Công ước năm 1951 liên quan đến tình trạng của người tị nạn và 1967 Nghị định thư và các công cụ trong khu vực,
 • các Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ ,
 • các Công ước chống tra tấn và tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ điều trị khác hoặc trừng phạt ,
 • các Tuyên bố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung Dựa trên Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng ,
 • các Tuyên bố về Quyền của Người Thuộc dân tộc thiểu số, tôn giáo và ngôn ngữ quốc gia hay ,
 • các Tuyên bố về các biện pháp để loại bỏ chủ nghĩa khủng bố quốc tế ,
 • các Tuyên bố Vienna và Chương trình hành động của Hội nghị thế giới về nhân quyền ,
 • các Tuyên bố Copenhagen và Chương trình hành động được thông qua bởi Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội ,
 • các Tuyên bố của UNESCO về chủng tộc và chủng tộc Prejudice ,
 • Công ước UNESCO và Khuyến nghị về chống phân biệt đối xử trong giáo dục, (xem Điều 4 dưới đây)
Mang trong tâm trí các mục tiêu của Thập kỷ thứ ba để chống phân biệt chủng tộc và phân biệt chủng tộc, Thập kỷ thế giới về Nhân Quyền Giáo dục, và Thập kỷ quốc tế của người dân bản địa của thế giới,
Cân nhắc các khuyến nghị của các hội nghị khu vực được tổ chức trong khuôn khổ của Năm United Nations Khoan dung phù hợp với UNESCO Tổng Hội 27 C / Độ phân giải 5.14, cũng như các kết luận và kiến ​​nghị của các hội nghị và các cuộc họp khác của các nước thành viên tổ chức trong chương trình của năm United Nations Khoan dung,
Hoảng sợ bởi sự gia tăng của hành vi không dung nạp, bạo lực, khủng bố, bài ngoại, chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, phân biệt chủng tộc, chống Do Thái, loại trừ, gạt ra ngoài lề và phân biệt đối xử chống lại thiểu số quốc gia, dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, người tị nạn, lao động nhập cư, những người nhập cư và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, cũng như các hành vi bạo lực và đe dọa cam kết đối với cá nhân thực hiện quyền tự do quan điểm và biểu thức – tất cả trong đó đe dọa sự củng cố hòa bình và dân chủ, cả trong nước và quốc tế, và là những trở ngại cho sự phát triển,
Nhấn mạnh trách nhiệm của các nước thành viên phát triển và khuyến khích sự tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc khuyết tật, và để chống lại bất khoan dung,
Thông qua và long trọng tuyên bố Tuyên bố này của Nguyên tắc Tolerance
Giải quyết để thực hiện tất cả các biện pháp tích cực cần thiết để thúc đẩy sự khoan dung trong xã hội chúng ta, bởi vì khoan dung không chỉ là một nguyên tắc ấp ủ, nhưng cũng là một điều cần thiết cho hòa bình và vì sự tiến bộ kinh tế và xã hội của tất cả các dân tộc,
Chúng tôi tuyên bố như sau:

Điều 1 – The Meaning of Tolerance

1.1 Khoan dung là tôn trọng, chấp nhận và đánh giá cao sự đa dạng phong phú của nền văn hóa thế giới của chúng tôi, hình thức của chúng ta về biểu hiện và cách thức của con người. Nó được nuôi dưỡng bằng kiến ​​thức, sự cởi mở, thông tin liên lạc, và tự do tư tưởng, lương tâm và niềm tin. Khoan dung là sự hài hòa trong sự khác biệt. Nó không chỉ là một nghĩa vụ đạo đức, nó cũng là một yêu cầu chính trị và pháp lý. Khoan dung, nhân đức mà làm cho điều kiện hòa bình, góp phần vào việc thay đổi văn hóa của chiến tranh bởi một nền văn hóa hòa bình.
1.2 Dung sai không phải là nhượng bộ, hạ mình hoặc nuông chiều. Khoan dung là trên hết, một thái độ tích cực thúc đẩy bởi sự công nhận của các nhân quyền phổ quát và các quyền tự do cơ bản của người khác. Trong trường hợp nào nó có thể được sử dụng để biện minh cho hành vi vi phạm của các giá trị cơ bản. Khoan dung là để được thực hiện bởi các cá nhân, các nhóm và các nước.
1.3 Dung sai là trách nhiệm mà đề cao nhân quyền , đa nguyên (bao gồm cả đa nguyên văn hóa ), dân chủ và pháp quyền . Nó liên quan đến việc loại bỏ chủ nghĩa giáo điều và tuyệt đối và khẳng định các tiêu chuẩn đặt ra trong văn kiện nhân quyền quốc tế .
1.4 Phù tôn trọng nhân quyền với, việc thực hành lòng khoan dung không có nghĩa là sự khoan dung của bất công xã hội hoặc từ bỏ hoặc làm suy yếu niềm tin của một người. Nó có nghĩa là một là miễn phí để tuân thủ những xác tín của mình và chấp nhận rằng người khác tuân thủ của họ. Nó có nghĩa là chấp nhận thực tế rằng con người, tự nhiên đa dạng trong xuất hiện, tình hình, lời nói, hành vi và giá trị của mình, có quyền được sống trong hòa bình và để được như họ. Nó cũng có nghĩa là quan điểm của một người không được áp đặt lên người khác.

Điều 2 – cấp Nhà nước

2.1 Dung sai ở cấp tiểu bang đòi hỏi công bằng và vô tư pháp luật, thực thi pháp luật và thủ tục pháp lý và hành chính. Nó cũng yêu cầu các cơ hội kinh tế và xã hội được cung cấp cho mỗi người, không phân biệt. Loại trừ và bị loại có thể dẫn đến sự thất vọng, sự thù địch và sự cuồng tín.
2.2 Để đạt được một xã hội khoan dung hơn, Hoa nên phê chuẩn các công ước nhân quyền quốc tế hiện hành, và các dự thảo luật mới khi cần thiết nhằm đảm bảo đối xử bình đẳng và cơ hội cho tất cả các nhóm và cá nhân trong xã hội.
2.3 Nó là điều cần thiết cho sự hòa hợp quốc tế mà các cá nhân, cộng đồng và các quốc gia chấp nhận và tôn trọng các nhân vật đa văn hóa của gia đình nhân loại. Nếu không có sự khoan dung có thể có hòa bình, và không có hòa bình không thể có phát triển hay dân chủ.
2.4 Không khoan dung có thể mang hình thức bên lề của các nhóm dễ bị tổn thương và loại trừ họ từ sự tham gia của xã hội và chính trị, cũng như bạo lực và phân biệt đối xử chống lại họ. Được khẳng định trong Tuyên bố về chủng tộc và định kiến ​​chủng tộc, ‘Tất cả các cá nhân và các nhóm có quyền thể khác nhau “(Điều 1.2).

Điều 3 – Kích thước xã hội

3.1 Trong thế giới hiện đại, khoan dung là điều cần thiết hơn hơn bao giờ hết. Đó là một thời đại được đánh dấu bởi sự toàn cầu hóa của nền kinh tế và gia tăng nhanh nhẹn, giao tiếp, hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau, di cư quy mô lớn và sự di chuyển của dân cư, đô thị hóa và sự biến đổi xã hội. Vì mỗi một phần của thế giới được đặc trưng bởi sự đa dạng, leo thang xung đột không khoan dung và có khả năng đe doạ mọi khu vực. Nó không chỉ giới hạn ở bất cứ nước nào, nhưng là một mối đe dọa toàn cầu.
3.2 Dung sai là cần thiết giữa các cá nhân và theo mức gia đình và cộng đồng. Thúc đẩy sự khoan dung và sự hình thành thái độ cởi mở, lắng nghe và đoàn kết lẫn nhau nên diễn ra trong các trường học và các trường đại học và thông qua giáo dục không chính quy, tại nhà và tại nơi làm việc. Các phương tiện truyền thông đang ở trong một vị trí để đóng một vai trò mang tính xây dựng đối thoại và thảo luận, phổ biến các giá trị của lòng khoan dung, và làm nổi bật sự nguy hiểm của sự thờ ơ với các nhóm và ý thức hệ.

Tuyên bố của UNESCO về chủng tộc và định kiến ​​chủng tộc, phải có biện pháp để đảm bảo bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi cho

cá nhân và các nhóm bất cứ nơi nào cần thiết. Trong lĩnh vực này, đặc biệt chú ý phải được thanh toán cho các nhóm dễ bị tổn thương về mặt xã hội hoặc hoàn cảnh khó khăn về kinh tế để đủ khả năng họ sự bảo vệ của luật pháp và các biện pháp xã hội hiện hành, đặc biệt đối với nhà ở, việc làm và sức khỏe với, để tôn trọng tính xác thực của văn hóa và giá trị của họ, và

để tạo thuận lợi cho sự tiến bộ và hòa nhập xã hội và nghề nghiệp của họ, đặc biệt là thông qua giáo dục.

3.4 Các nghiên cứu khoa học phù hợp và kết nối mạng được thực hiện để phối hợp phản ứng của cộng đồng quốc tế để thách thức toàn cầu này, bao gồm cả phân tích của các ngành khoa học xã hội của những nguyên nhân gốc rễ và biện pháp đối phó hiệu quả, cũng như nghiên cứu và giám sát hỗ trợ hoạch định chính sách và chuẩn thiết lập hành động của các nước thành viên.

Điều 4 – Giáo dục

4.1 Giáo dục là phương tiện hiệu quả nhất để ngăn ngừa không dung nạp. Bước đầu tiên trong giáo dục là sự khoan dung để dạy mọi người những gì quyền và các quyền tự do chia sẻ của họ, để họ có thể được tôn trọng, và để thúc đẩy ý chí để bảo vệ những người khác.
4.2 Giáo dục cho khoan dung nên được coi là một nhu cầu cấp bách; đó là lý do tại sao nó là cần thiết để thúc đẩy phương pháp giảng dạy có hệ thống khoan dung và hợp lý rằng sẽ giải quyết các nguồn văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo không dung nạp – rễ chính của bạo lực và loại trừ. Chính sách và các chương trình giáo dục phải góp phần vào sự phát triển của sự hiểu biết, đoàn kết và khoan dung giữa các cá nhân cũng như giữa các nhóm dân tộc, xã hội, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ và quốc gia.
4.3 Giáo dục cho khoan dung nên nhằm mục đích chống lại những ảnh hưởng mà dẫn đến sự sợ hãi và loại trừ những người khác, và nên giúp đỡ những người trẻ tuổi để phát triển năng lực cho phán đoán độc lập, tư duy phê phán và đạo đức suy luận.
4.4 Chúng tôi cam kết hỗ trợ và thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và giáo dục cho sự khoan dung, nhân quyền và phi bạo lực. Điều này có nghĩa là dành quan tâm đặc biệt để cải thiện đào tạo giáo viên, giáo trình, nội dung sách giáo khoa và bài học, và các tài liệu giáo dục khác bao gồm các công nghệ giáo dục mới, với một cái nhìn để giáo dục công dân quan tâm và có trách nhiệm mở cửa cho các nền văn hóa khác, có khả năng đánh giá cao giá trị của tự do, tôn trọng phẩm giá con người và sự khác biệt, và có thể để ngăn chặn xung đột hoặc giải quyết chúng bằng phương tiện bất bạo động.

Điều 5 – Cam kết hành động

Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự khoan dung và bất bạo động thông qua các chương trình và các tổ chức trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông.

Điều 6 – Ngày Quốc tế Khoan dung

Để tạo ra nhận thức cộng đồng, nhấn mạnh sự nguy hiểm của không dung nạp và phản ứng với các cam kết mới và hành động trong hỗ trợ xúc tiến khoan dung và giáo dục, chúng tôi long trọng tuyên bố ngày 16 tháng 11 hàng năm là Ngày Quốc tế Khoan dung. Ngày này sẽ bắt đầu vào năm 1996 trên 16 tháng 11 hàng năm.

Hội nghị và Lễ hội

Mỗi năm các hội nghị và các lễ hội được tổ chức trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Khoan dung. Trong số đó, “Nhẫn phổ Cartoon Festival” ở Drammen, Na Uy mà tổ chức một Cartoon Liên hoan Quốc tế vào năm 2013

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>