Ngày 17/05 (DL) Ngày Xã hội Thông tin Thế giới (World Information Society Day)

/images/post/2015/03/21/03//world-telecom-day.jpg

Ngày đã được công bố là ngày 17 tháng bởi một Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giải quyết, sau năm 2005 Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin tại Tunis . [1]

Những ngày trước đây đã được biết đến như là Ngày Viễn thông Thế giới để kỷ niệm sự thành lập của Liên minh Viễn thông quốc tế trong 17 tháng năm 1865. [2] Nó đã được tiến hành bởi Hội nghị mệnh toàn quyền tại Malaga-Torremolinos năm 1973.

Mục tiêu chính của ngày hôm nay là nâng cao nhận thức toàn cầu về thay đổi xã hội mang lại bởi Internet và các công nghệ mới. Nó cũng nhằm mục đích để giúp làm giảm khoảng cách số .

Trong tháng 11 năm 2005, các Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội thông tin đã kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố 17 tháng 5 là Ngày Xã hội Thông tin Thế giới để tập trung vào tầm quan trọng của công nghệ thông tin và hàng loạt các vấn đề liên quan đến xã hội thông tin đưa ra bởi WSIS . Đại hội đã thông qua một nghị quyết (A / RES / 60/252) tháng 3 năm 2006 về quy định rằng Ngày Xã hội Thông tin Thế giới sẽ được tổ chức hàng năm vào ngày 17 tháng Năm. Việc đầu tiên Ngày Xã hội Thông tin Thế giới diễn ra vào ngày thứ Tư 17 Tháng Năm, 2006. [3]

Viễn thông Thế giới và Ngày Xã hội Thông tin

Trong tháng 11 năm 2006, Hội nghị đặc mệnh toàn quyền ITU tại Antalya , Thổ Nhĩ Kỳ, đã quyết định để kỷ niệm hai sự kiện vào ngày 17 tháng Năm Viễn thông Thế giới và Ngày Xã hội Thông tin. Nghị quyết 68 được cập nhật mời các nước thành viên và các thành viên khu vực để ăn mừng ngày mỗi năm bằng cách tổ chức các chương trình quốc gia phù hợp với quan điểm:

  • kích thích suy nghĩ và trao đổi ý kiến ​​về các chủ đề thông qua bởi Hội đồng
  • tranh luận về các khía cạnh khác nhau của chủ đề với tất cả các đối tác trong xã hội
  • xây dựng một báo cáo phản ánh các cuộc thảo luận quốc gia về các vấn đề tiềm ẩn các chủ đề, được cho ăn trở lại ITU và phần còn lại của các thành viên của nó.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>