Ngày 21/03 (DL) Ngày Hội chứng Down thế giới

được cử hành vào ngày 21 tháng 3 hàng năm. Vào ngày này, các tổ chức hội chứng Down trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công chúng về hội chứng Down./images/post/2015/03/21/03//417266_477159792301827_2058702287_n.jpg

Ngày 21 tháng 3 được Down Syndrome International chọn làm “Ngày ” để biểu thị tính chất lạ thường của Hội chứng Down khi một người có 3 nhiễm sắc thể thứ 21 (trisomy) và được sử dụng cách đồng nghĩa với hội chứng Down.[1][2] Ý tưởng ban đầu về ngày 21 tháng 3 (để ám chỉ tình trạng một người có 3 nhiễm sắc thể thứ 21) do Stylianos E. Antonarakis – nhà di truyền học của Trường Y học Đại học Genève đưa ra. Ngày Hội chứng Down lần đầu được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2006 tại Genève.

Hội chứng Down được nhà di truyền học kiêm bác sĩ khoa nhi người Pháp Jérôme Lejeune xác định lần đầu năm 1959 là một rối loạn nhiễm sắc thể. Cứ khoảng 733 trẻ em sinh ra thì có một trẻ mắc hội chứng Down.[3] Chỉ riêng Hoa Kỳ đã có khoảng hơn 400.000 bị hội chứng Down

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>