Ngày 22/05 (DL) Ngày quốc tế Đa dạng sinh học – Convention on Biological Diversity

/images/post/2015/03/21/03//599px-The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg

Ngày (cũng gọi là Ngày Đa dạng sinh học thế giới) là một ngày do Liên Hiệp Quốc lập ra, để xúc tiến các vấn đề đa dạng sinh học. Hiện nay, ngày này được cử hành vào ngày 22 tháng 5 hàng năm.[1]

Từ khi được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (Nghị quyết A/RES/49/119) lập ra vào năm 1993 cho tới năm 2000, được cử hành vào ngày 29 tháng 12 hàng năm để kỷ niệm ngày Công ước về Đa dạng sinh học () bắt đầu có hiệu lực.

Đến ngày 20.12.2000,[2] thì ngày này được đổi sang ngày 22 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm ngày Công ước Đa dạng Sinh học được thông qua ở Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển (cũng gọi là “Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất”=Earth Summit) ở Rio de Janeiro ngày 22.5.1992, và cũng phần nào để tránh trùng với nhiều ngày lễ khác diễn ra vào cuối tháng 12.[3]

 • 2012: Đa dạng sinh học biển
 • 2011: Đa dạng sinh học rừng
 • 2010: Đa dạng sinh học, Phát triển và Làm giảm nghèo
 • 2009: Các loài xa lạ xâm lấn
 • 2008: Đa dạng sinh học và Nông nghiệp
 • 2007: Đa dạng sinh học và Sự biến đổi khí hậu
 • 2006: Bảo vệ đa dạng sinh học trên đất liền
 • 2005: Đa dạng sinh học: Bảo hiểm cuộc sống cho sự thay đổi thế giới của chúng ta
 • 2004: Đa dạng sinh học: Nước và Sức khỏe cho mọi người
 • 2003: Đa dạng sinh học và việc giảm nghèo – những thách thức cho Phát triển bền vững
 • 2002: Cống hiến cho Đa dạng sinh học rừng

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>