Ngày 24-30/10 (DL) Tuần lễ Giải trừ quân bị – Disarmament Week

/images/post/2015/03/21/03//kerrysigning.jpg

Việc chấp hành hàng năm của Giải trừ quân tuần, bắt đầu vào ngày kỷ niệm thành lập của Liên Hiệp Quốc, đã được đề ra trong Văn kiện cuối cùng của phiên họp đặc biệt Đại hội đồng năm 1978 về giải trừ ( độ phân giải S-10/2 ). Hoa đã được mời để làm nổi bật sự nguy hiểm của cuộc chạy đua vũ, tuyên truyền sự cần thiết cho sự chấm dứt và nâng cao hiểu biết của công chúng về các nhiệm vụ cấp bách .

Năm 1995, Đại hội mời các chính phủ, cũng như các tổ chức NGO, để tiếp tục tham gia tích cực vào giải trừ quân bị Week ( độ phân giải 50/72 B , ngày 12 tháng 12 năm 1995). Nó mời Tổng thư ký tiếp tục sử dụng các đơn vị thông tin của Liên Hợp Quốc càng rộng càng tốt, để thúc đẩy một sự hiểu biết tốt hơn trong công chúng về vấn đề giải trừ quân bị, và các mục tiêu của Tuần.

Ngày 26 tháng 9 năm 2013: Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng về giải trừ vũ khí hạt nhân –
Tại Nghị quyết 67/39 Tổng ráp “quyết định triệu tập một cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng về giải trừ vũ khí hạt nhân, sẽ được tổ chức như một phiên họp toàn thể một ngày vào ngày 26 tháng 9 năm 2013, góp phần thực hiện mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân “.

Hiệp ước Buôn bán Vũ khí: Năm nay trong hàng năm tổ chức sự kiện Hiệp ước của Liên Hợp Quốc -, phần lớn sự chú ý được tập trung vào các hiệp ước thương mại vũ khí, được ký kết bởi 27 quốc gia – trong đó có Hoa Kỳ – và phê chuẩn bởi ba, nâng tổng số chữ ký 113 và tổng số của các bên trong bảy.

“Nó có ý nghĩa đặc biệt mà các nước lớn vũ khí xuất khẩu trên thế giới, Hoa Kỳ, hiện nay cũng nằm trong số những quốc gia đã cam kết với một quy định toàn cầu về buôn bán vũ khí,” một phát ngôn viên của Tổng thư ký Ban Ki- moon cho biết để đáp ứng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ký hiệp ước.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>