Ngày 29/05 (DL) Ngày Quốc tế Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (International Day of United Nations Peacekeepers)

/images/post/2015/03/21/03//800px-Blue_helmet.JPG

“Ngày Quốc tế của Liên Hiệp Quốc gìn giữ hòa bình”, ngày 29 tháng 5, là “một ngày để vinh danh tất cả những người đàn ông và phụ nữ, những người đã phục vụ và tiếp tục phục vụ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc về mức độ chuyên nghiệp, tận tâm, và lòng can đảm và để tôn vinh các bộ nhớ của những người đã thiệt mạng trong sự nghiệp hòa bình. ” [1]

Sáng tạo

Nó được định như vậy bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Nghị quyết 57/129, trên 11 Tháng 12 năm 2002, sau khi một yêu cầu chính thức của Hiệp hội Ukraine gìn giữ hòa bình và Chính phủ Ukraine để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và lần đầu tiên tổ chức vào năm 2003. Ngày, 29 tháng năm , đánh dấu kỷ niệm của sự sáng tạo của các tổ chức, giám sát của Liên Hiệp Quốc Truce (UNTSO) vào năm 1948 để giám sát thỏa thuận ngừng bắn sau khi Chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948 , đó là sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đầu tiên bao giờ hết.

Kỷ niệm

Những ngày được đánh dấu tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York với sự trình bày của Medal Hammarskjöld Dag , phát biểu của Chủ tịch Đại hội và Tổng thư ký , cũng như một thông cáo báo chí về tình trạng của các cơ quan gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và sự cần thiết phải tiếp tục công việc của họ.

Ngoài ra còn có tuân giữ trên toàn thế giới; thường thì các nước sẽ tôn trọng gìn giữ hòa bình của mình ở nước ngoài, nhưng Liên Hợp Quốc cũng tổ chức lễ hội, diễn đàn thảo luận, và đài tưởng niệm trong hợp tác với các nhóm địa phương và quốc gia.

Trong năm 2009, Liên Hiệp Quốc đặt trọng tâm đặc biệt về vai trò của và cần cho phụ nữ trong gìn giữ hòa bình, cả hai như là mô hình vai trò và cũng để phục vụ trong một số năng lực đặc thù về giới.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>