Ngày đầu tuần cuối cùng của tháng 9 (DL) Ngày Hàng hải Thế giới (World Maritime Day)

/images/post/2015/03/21/03//maritime_day_logo_2015.jpg

Ngày cho năm 2015 là Thứ 5 Tháng Chín 24.

Chủ đề của năm 2015 là “giáo dục và đào tạo hàng hải”. Các chủ đề đã được thông qua để tập trung sự chú ý vào quang phổ rộng của giáo dục và đào tạo hàng hải, đặc biệt là an toàn và chất lượng của nó, là nền tảng của một ngành công nghiệp vận chuyển an toàn và an toàn, mà cần phải bảo chất lượng, kỹ năng thực hành và năng lực của nguồn nhân lực có trình độ , để đảm bảo tính bền vững của nó.

Đầu năm nay, Tổng thư ký IMO Koji Sekimizu phát động Ngày Hàng hải Thế giới chủ đề năm 2015 ở một địa chỉ cho sinh viên và nhân viên tại các trường Đại học Hàng hải Thế giới (WMU) ở Malmo, Thụy Điển.

Ngày Hàng hải Thế giới tổ chức sự kiện song song cho năm 2015 sẽ được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 20-ngày 21 Tháng Bảy năm 2015.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>