Ngày 27/6 (DL) Ngày Đái tháo đường Thế giới – World Diabetes Day

Ngày Đái tháo đường Thế giới là các chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu chủ yếu của bệnh tiểu đường trên thế giới và được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 mỗi năm. Nó được giới thiệu vào năm 1991 bởi Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế và Tổ chức Y

Ngày 24-30/10 (DL) Tuần lễ Giải trừ quân bị – Disarmament Week

Việc chấp hành hàng năm của Giải trừ quân tuần, bắt đầu vào ngày kỷ niệm thành lập của Liên Hiệp Quốc, đã được đề ra trong Văn kiện cuối cùng của phiên họp đặc biệt Đại hội đồng năm 1978 về giải trừ ( độ phân giải S-10/2 ). Hoa đã được mời để

Ngày 13/10 (DL) Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới – International Day for Natural Disaster Reduction

Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai (IDDR) khuyến khích mọi người dân và chính phủ để tham gia xây dựng các cộng đồng và các quốc gia đàn hồi nhiều tai họa. Các Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ định ngày 13 tháng 10 là Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai như

Ngày Thứ 2 đầu tháng 10 (DL) Ngày Cư ngụ Thế giới (World Habitat Day)

Ngày Habitat thế giới đang quan sát hàng năm vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng mười trên toàn thế giới. Nó được chính thức chỉ định của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đầu tiên vào năm 1986. Mục đích của ngày hôm nay là phản ánh về tình trạng của các

Ngày 04-10/10 (DL) Tuần lễ Không gian Thế giới (World Space Week)

“Tuần lễ Vũ trụ thế giới (abbrv WSW.) Là một kỳ nghỉ hàng năm được tổ chức từ ngày 04 tháng mười đến tháng 10. Nó được quan sát từ 04-ngày 10 Tháng 10 ở hầu hết trên thế giới, trong đó có châu Âu , Nga và châu Á . Tuần Space thế giới

Ngày đầu tuần cuối cùng của tháng 9 (DL) Ngày Hàng hải Thế giới (World Maritime Day)

Ngày Hàng hải thế giới cho năm 2015 là Thứ 5 Tháng Chín 24. Chủ đề của Ngày Hàng hải Thế giới năm 2015 là “giáo dục và đào tạo hàng hải”. Các chủ đề đã được thông qua để tập trung sự chú ý vào quang phổ rộng của giáo dục và đào tạo

Ngày 16/09 (DL) Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

16 tháng 9 đã được chỉ định bởi các Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là Ngày Quốc tế về Bảo tồn Ozone Layer. Định này được thực hiện vào ngày 19 tháng 12 năm 1994, nhân kỷ niệm ngày này, vào năm 1987, trên đó các quốc gia ký kết Nghị định thư Montreal

Ngày Lễ – Ngày Lễ Việt Nam – Ngày Lễ Quốc Tế