Ngày 08/09 (DL) Ngày Biết chữ Quốc tế (International Literacy Day)

8 tháng 9 được công bố ngày Literacy International của UNESCO vào ngày 17 Tháng Mười Một, 1965. Nó lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1966. Mục đích của nó là để làm nổi bật tầm quan trọng của chữ cho các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Nhân Ngày Quốc tế

Ngày 09/08 (DL) Ngày Quốc tế của người thổ dân thế giới (International Day of the World’s Indigenous People)

Ngày Quốc tế người dân tộc thiểu của thế giới đang quan sát trên 09 Tháng tám mỗi năm để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người dân bản địa trên thế giới . Sự kiện này cũng công nhận những thành tựu và đóng góp của người dân bản địa làm để

Ngày 11/07 (DL) Ngày Dân số Thế giới (World Population Day)

Ngày Dân số thế giới là một sự kiện thường niên, quan sát ngày 11 tháng bảy mỗi năm, trong đó tìm cách nâng cao nhận thức về dân số toàn cầu vấn đề. Sự kiện này được thành lập bởi Hội đồng quản trị của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc vào năm

Ngày 06/07 (DL) Ngày Hôn thế giới – “World Kiss Day”

06 Tháng Bảy năm 2015 là International Kissing Day hay World Nụ hôn ngày. Ý tưởng đằng sau những ngày hôn quốc tế là nhiều người có thể đã quên những thú vui đơn giản kết hợp với hôn vì hôn nhân, như trái ngược với hình thức hôn xã hội thuần tuý hoặc khúc

Ngày thứ 7 đầu tháng 7 (DL) Ngày Quốc tế Hợp tác (International Day of Cooperatives)

International Co-operative Day là một lễ kỷ niệm hàng năm của hợp tác xã chuyển động quan sát vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng Bảy từ năm 1923 do International Co-operative Alliance . Ngày 16 Tháng 12 năm 1992, các Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố trong Nghị quyết 47/90 “thứ

Ngày 23/06 (DL) Ngày Dịch vụ Công cộng Liên Hiệp Quốc (United Nations Public Service Day)

The United Nation Day Dịch vụ công cộng được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 hàng năm. Uy tín của Liên hợp quốc Giải thưởng dịch vụ công cộng được cho đi vào ngày này. The Day Dịch vụ công cộng của Liên Hiệp Quốc đã được chỉ định bởi các Đại hội đồng

Ngày 17/06 (DL) Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán (World Day to Combat Desertification and Drought)

Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán là một Hiệp Quốc chấp mỗi tháng sáu 17. Mục đích của nó là để làm nổi bật những cách để ngăn chặn sa mạc hóa và phục hồi từ hạn hán . Mỗi lễ kỷ niệm hàng năm có một chủ đề khác nhau.

Ngày Lễ – Ngày Lễ Việt Nam – Ngày Lễ Quốc Tế