Ngày 04/06 (DL) Ngày Quốc tế của trẻ em vô tội và là nạn nhân bị xâm lược (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

Ngày quốc tế nạn nhân trẻ em vô tội xâm lược là một chấp hành Hiệp Quốc mỗi ngày 04 tháng 6. Nó được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1982. Nguyên tập trung vào nạn nhân của Chiến tranh Liban năm 1982 , mục đích của nó mở rộng để “ghi nhận những

Ngày 29/05 (DL) Ngày Quốc tế Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (International Day of United Nations Peacekeepers)

“Ngày Quốc tế của Liên Hiệp Quốc gìn giữ hòa bình”, ngày 29 tháng 5, là “một ngày để vinh danh tất cả những người đàn ông và phụ nữ, những người đã phục vụ và tiếp tục phục vụ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc về mức độ

Ngày 25/05 – 01/06 (DL) Tuần lễ Đoàn kết với các dân tộc vùng lãnh thổ không tự trị (Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories)

Trong Hiến chương Liên Hợp Quốc , một lãnh thổ chưa tự quản được định nghĩa là một vùng lãnh thổ “mà mọi người vẫn chưa đạt được một tiêu chuẩn toàn diện của chính phủ tự trị”. Năm 1946, các nước thành viên LHQ vài xác định một số vùng lãnh thổ thuộc quyền

Ngày 21/05 (DL) Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)

Ngày Thế giới về Đa dạng văn hóa đối thoại và phát triển là một LHQ -sanctioned kỳ nghỉ quốc tế để thúc đẩy các vấn đề đa dạng. Nó hiện đang được tổ chức vào tháng 21. [1] Các Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố lễ này do UNESCO của Tuyên bố

Ngày 17/05 (DL) Ngày Xã hội Thông tin Thế giới (World Information Society Day)

Ngày Xã hội Thông tin Thế giới đã được công bố là ngày 17 tháng bởi một Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giải quyết, sau năm 2005 Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin tại Tunis . [1] Những ngày trước đây đã được biết đến như là Ngày Viễn

Ngày 23/04 (DL) Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (World Book and Copyright Day)

Day World Book [1] hay World Book và Bản quyền (còn được gọi là Ngày Quốc tế của Sách hay Sách Ngày Thế giới) là một sự kiện hàng năm vào ngày 23 tháng Tư, bởi các tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), để thúc đẩy việc đọc , xuất bản

Ngày 04/04 (DL) Ngày Quốc tế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ bằng hành động chống bom mìn (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action)

Ngày 08 tháng mười hai 2005, Đại hội đồng tuyên bố rằng ngày 04 tháng tư mỗi năm phải được tuân thủ như Ngày Quốc tế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động bom mìn. Nó kêu gọi nỗ lực tiếp tục của các Quốc gia, với sự hỗ trợ của Liên Hợp

Ngày Lễ – Ngày Lễ Việt Nam – Ngày Lễ Quốc Tế