Ngày 08/03 (DL) Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.[1][2][3] Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và

Ngày 20/02 (DL) Ngày Công bằng xã hội thế giới – World Day of Social Justice

Ngày Công bằng xã hội thế giới (tiếng Anh: World Day of Social Justice) là ngày quốc tế nhìn nhận nhu cầu thúc đẩy các nỗ lực để giải quyết các vấn đề như nạn nghèo và nạn thất nghiệp, và an sinh xã hội, vv…. Được tổ chức vào ngày 20 tháng 2. Ngày

Ngày Lễ – Ngày Lễ Việt Nam – Ngày Lễ Quốc Tế