Du lịch thế giới

Ngày 27/09 (DL) Ngày Du lịch thế giới – World Tourism Day

Ngày Du lịch thế giới được cử hành vào ngày 27 tháng 9, là ngày do Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiêp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong cộng đồng quốc tế. Từ năm 1980, Tổ chức Du lịch Thế giới