International Anti-Corruption Day

Ngày 09/12 (DL) Ngày Quốc tế chống tham nhũng – International Anti-Corruption Day

Ngày Quốc tế chống tham nhũng được tổ chức vào ngày 09 Tháng 12 hàng năm, kể từ khi thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng vào ngày 31 Tháng 10 năm 2003[1] Đây là một sự kiện thường niên do Liên Hiệp Quốc tổ chức, với mục đích nâng cao