International Day of Persons with Disabilities

Ngày 03/12 (DL) Ngày Người khuyết tật Quốc tế – International Day of Persons with Disabilities

Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03 tháng 12) là một thực tế được thúc đẩy bởi Liên Hiệp Quốc từ năm 1992. Nó đã được tổ chức với mức độ khác nhau của sự thành công trên khắp hành tinh. Việc chấp hành các ngày nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về vấn đề