Lễ Hội Bà Chúa Xứ

Ngày 23/04 (AL) Ngày Lễ Hội Bà Chúa Xứ

Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ còn gọi lễ Vía Bà là một lễ hội của người dân Nam bộ, nằm dưới Núi Sam. Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, hàng năm đã thu hút trên 2 triệu lượt khách hành hương[1] Thời gian Tổ chức hàng năm bắt đầu tại miếu Bà Chúa