Lễ Hội Gò Tháp

Ngày 16/03 và 16/11 (AL) Ngày Lễ Hội Gò Tháp

Khu di tích Gò Tháp thuộc ấp 4 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp, cách huyện lỵ Tháp Mười khoảng 11km về phía Bắc, cách thị xã Cao Lãnh về hướng Ðông Bắc 28 km theo đường chim bay), 43 km (theo đường bộ và đường thủy).Vào ngày 16/3 và 16/11 âm