Ngày Sách và Bản quyền Thế giới

Ngày 23/04 (DL) Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (World Book and Copyright Day)

Day World Book [1] hay World Book và Bản quyền (còn được gọi là Ngày Quốc tế của Sách hay Sách Ngày Thế giới) là một sự kiện hàng năm vào ngày 23 tháng Tư, bởi các tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), để thúc đẩy việc đọc , xuất bản