World Habitat Day

Ngày Thứ 2 đầu tháng 10 (DL) Ngày Cư ngụ Thế giới (World Habitat Day)

Ngày Habitat thế giới đang quan sát hàng năm vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng mười trên toàn thế giới. Nó được chính thức chỉ định của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đầu tiên vào năm 1986. Mục đích của ngày hôm nay là phản ánh về tình trạng của các