World Kiss Day

Ngày 06/07 (DL) Ngày Hôn thế giới – “World Kiss Day”

06 Tháng Bảy năm 2015 là International Kissing Day hay World Nụ hôn ngày. Ý tưởng đằng sau những ngày hôn quốc tế là nhiều người có thể đã quên những thú vui đơn giản kết hợp với hôn vì hôn nhân, như trái ngược với hình thức hôn xã hội thuần tuý hoặc khúc