World Meteorological Day

Ngày 23/03 (DL) Ngày Khí tượng Thế giới (World Meteorological Day)

weather-station Các ‘(UN) Ngày Khí tượng thế giới của Liên Hiệp Quốc được tổ chức hàng năm vào khoảng 23 tháng 3 để nhớ thành lập của Tổ chức Khí tượng Thế giới vào ngày đó trong năm 1950. Nhiều hoạt động khác nhau và các sự kiện được tổ chức trong dịp này. Người ta