World Space Week

Ngày 04-10/10 (DL) Tuần lễ Không gian Thế giới (World Space Week)

“Tuần lễ Vũ trụ thế giới (abbrv WSW.) Là một kỳ nghỉ hàng năm được tổ chức từ ngày 04 tháng mười đến tháng 10. Nó được quan sát từ 04-ngày 10 Tháng 10 ở hầu hết trên thế giới, trong đó có châu Âu , Nga và châu Á . Tuần Space thế giới